100 nápadů na podnikání zdarma

Dětský designový nábytek

Rodičů, kteří nejedou na vlně Ikea, a rádi by svým ratolestem vybavili pokojíček kvalitním a designován nábytkem, který by zároveň pomáhal k rozvoji jejich motoriky i mentálních schopností, není málo. A přitom firem, které by byly schopny tento trh obhospodařit, je jako šafránu.

  Nápad na podnikání

detsky design nabytekK výrobě designového nábytku, který slouží zároveň jako hračka rozvíjející dětské dovednosti, vám bude jen stěží stačit domácí dílna. Bude to chtít schopného kreativce a ještě schopnějšího člověka, který by nábytek vyráběl.

Vedle atraktivního vzhledu by měla být vaší prioritou kvalita a bezpečnost. Můžete začít s výrobou několika málo stěžejních produktů a postupně na ně nabalovat různé doplňky.

Vaše díla prezentujte na internetu, založte vlastní e-shop a nezapomeňte na dobrou propagaci, třeba na sociálních sítích, kde o potenciální zákazníky nebudete mít nouzi.

Pokud například natočíte video, kde si s nábytkem bude hrát vaše vlastní dítko, půjde vám získávání zákazníků mnohem snáz.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži i ženy,
 • věk 25 – 35 let,
 • středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • nakupují rádi netradiční věci,
 • potrpí si na design.

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: kraj / město

  Doba realizace nápadu

Čtvrt roku

 

  Znalosti

 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem.
 • Nutná orientace v oboru.
 • Znalost základů podnikání.

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 • Manuální (obsluha stroje, zručnost, …)
 • Umělecké (kreativita, …)
 
 

  Finanční náročnost

Náročné (100 tis. Kč a víc)

 

 

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální stroje, vybavení, pomůcky, nářadí, materiál apod.)
 • Personál: budete potřebovat 2 - 3 zaměstnance
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: strava (svačinky a obědy) a pomůcky pro děti, pojištění proti nenadálým událostem apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: řemeslná
 • Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství

 • Živnosti řemeslné mohou být vykonávány pouze v případě, že budoucí podnikatel má praxi nebo vzdělání, které dávají předpoklady k tomu, že činnost bude po odborné stránce řádně vykonávána. Pokud tyto požadavky nesplníte, můžete jmenovat osobu, která je splňuje, odpovědným zástupcem.
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti řemeslné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti plánujete vykonávat a předložit doklady prokazující dosažené vzdělání.