100 nápadů na podnikání zdarma

Estetické a regenerační centrum

Začněte podnikat pod značkou estetického a regeneračního centra Amaryllis Beauty mobile s podporou úřadu práce.

  Nápad na podnikání

esteticke centrumSpolečnost Medi Health and Beauty společně s Úřadem práce ČR založilo koncept spolupodnikání, které je určeno především pro nezaměstnané kosmetičky či maséry.

Zájemci o podnikání, kteří mají zájem podnikat pod značkou estetického a regeneračního centra Amaryllis Beauty, obdrží od společnosti předpřipravený podnikatelský záměr, který slouží jako podklad pro získání dotace od ÚP ve výši 40 – 80 tis. Kč. Jednou z podmínek pro získání dotace je bezdlužnost žadatele (budoucího podnikatele) vůči státu.

Pro zájemce má společnost předjednánu také možnost získat úvěr u Unicredit Bank na zbylou sumu. Celkové náklady na toto franchisové podnikání činí 160 tis. Kč.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • ženy,
 • věk 25 – 60 let,
 • základní / středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • pečují o svůj vzhled,
 • rády navštěvují různé salóny a nechávají se opečovávat.

 

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: kraj / město

  Doba realizace nápadu

Měsíc

 

  Znalosti

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 
 

  Finanční náročnost

Náročné ( 100 tis. Kč a víc)

 

  

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální stroje, vybavení, pomůcky apod.)
 • Personál: vystačíte si sami / budete potřebovat zaměstnance
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: speciální přístroje, kosmetické přípravky, pronájem místnosti, reklama, nábytek apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.