100 nápadů na podnikání zdarma

Kadeřnice do domu

Jste vyučená kadeřnice či kadeřník a nemůžete sehnat práci, protože nemáte peníze na pořízení vlastní provozovny a zaměstnat vás momentálně nikdo nechce? Tak začněte podnikat jako kadeřnice, která přijde ke klientovi přímo do domu.

  Nápad na podnikání

hairdresser-2-1159234-mLidé jsou většinou natolik zaneprázdnění prací nebo dětmi, že na návštěvu kadeřnictví jim nezbývá čas, chuť a někdy ani síla. Proto ocení, když kadeřnice přijde za nimi až domů. V pohodlí domova je přece nejlépe. Uvidíte, že zákaznice se k vám jen pohrnou.

Vytvořte si webovou stránku, prostřednictvím které se bude možné online objednat. Žádné dohadování po telefonu o tom, kdy to potřebuje klient a kdy á kadeřnice volno. Na svůj web umístěte objednávkový formulář, kde bude zřetelně vidět, které termíny jsou volné a které již ne. To bude další plus pro vás a věřte tomu, že to mnohé zákaznice ocení. 

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • spíše ženy,
 • věk 15 – x let,
 • základní / středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • rády se o sebe pečují a udržují se,
 • záleží jim na svém vzhledu,
 • mají málo času.
 • potřebují být doma.

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: město

  Doba realizace nápadu

Několik dnů až týdnů

  Znalosti

 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem.
 • Znalost základů podnikání.

 

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 • Odborné předpoklady (odborné znalosti a dovednosti)
 • Manuální (zručnost, …)
 • Umělecké (kreativita, …)
 
 

  Finanční náročnost

Nenáročné. (do 100 tis. Kč)

 

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální vybavení, pomůcky apod.)
 • Personál: vystačíte si sami 
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: jízdné, materiál, pomůcky, propagace apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: řemeslná
 • Předmět podnikání: Holičství, kadeřnictví 

Živnosti řemeslné mohou být vykonávány pouze v případě, že budoucí podnikatel má praxi nebo vzdělání, které dávají předpoklady k tomu, že činnost bude po odborné stránce řádně vykonávána. Pokud tyto požadavky nesplníte, můžete jmenovat osobu, která je splňuje, odpovědným zástupcem.

 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.