100 nápadů na podnikání zdarma

Konzultant podnikatelských plánů

Proč nezačít podnikat v tom, že usnadníte počáteční fázi podnikání jiným podnikatelům? Začněte s konzultacemi podnikatelských plánů.

  Nápad na podnikání

podnikatelsky planPodnikání je v kurzu, což značí další a další nově vznikající podniky. Aby však podnikání mělo šanci na úspěch, je třeba jej pečlivě naplánovat, a to především z hlediska marketingového a finančního - k tomu slouží podnikatelský plán. Mnoho začínajících podnikatelů ale nemá ani ponětí o tom, jak podnikatelský plán napsat

Pokud máte za sebou takové zkušenosti s podnikáním, že podnikatelský plán pro vás není nic složitého a dělá vám radost, když můžete ostatním lidem pomoct splnit jejich sny, pak můžete nastoupit na cestu konzultanta podnikatelských plánů.

Jako konzultant se budete setkávat s podnikateli, kteří pro svůj začínající podnik hledají investora nebo prostě jen chtějí mít zpracovaný podnikatelský plán, aby po něm mohli sáhnout pro případ, že si nebudou vědět rady. Budete také pracovat se zavedenými společnostmi, které pátrají po nových možnostech podnikání, chtějí své know-how začít poskytovat formou franchisingu nebo se třeba chtějí spojit s jinou firmou na trhu.

Výhodou tohoto podnikání je, že můžete pracovat z domu. Budete konzultovat pro různé firmy, a proto nehrozí, že by vaše práce byla stereotypní. Zároveň si tak budete trénovat své vlastní podnikatelské dovednosti a pěstovat kreativitu.

Abyste mohli konzultovat podnikatelské plány, potřebujete mít solidní podnikatelské znalosti především z oblasti marketingu a financování. Samozřejmostí je schopnost sepsat kvalitní podnikatelský plán. K tomu potřebujete mít dobré komunikační dovednosti a schopnost vyjádřit své myšlenky srozumitelně formou textu.

Ke klientům se můžete dostat tak, že budete své služby propagovat v bankách a dalších společnostech, které nabízejí služby pro podnikatele. Nezapomeňte ani na podnikatelské inkubátory a další poradenská centra pro podnikatele. Vaše konzultační dovednosti můžete zúročit třeba i tak, že budete dávat hodiny v nějakém vzdělávacím centru.

K práci konzultanta budete mimo svých schopností potřebovat také počítač, tiskárnu, fax a další nezbytné přístroje. Velkou pomocí vám může být speciální software pro tvorbu podnikatelského plánu.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži i ženy,
 • věk 18 – 50 let,
 • středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • mají nápad, ale neví co dál,
 • chtějí podnikat.

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: kraj / město / region

 

  Doba realizace nápadu

Několik dnů až týdnů

 

 

  Znalosti

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 
 

  Finanční náročnost

Nenáročné. (do 100 tis. Kč)

 

 

 

  Vybavení, personál

 • Kancelářské (počítač, kancelářské vybavení, tiskárna, telefon, apod.)
 • Personál: vystačíte si sami
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: jízdné, propagace, reklama apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.