100 nápadů na podnikání zdarma

Nábytek z kartonu

Toužíte podnikat, ale nechcete svou produkcí zatěžovat přírodu? To není nereálný cíl. Můžete vyrábět z ekologického materiálu…Dokonce můžete vyrábět z recyklovaného ekologického materiálu. 

  Nápad na podnikání

nábytek z kartonuZačněte vyrábět nábytek z kartonů. Kartonů je všude dostatek, protože se do nich balí téměř všechno zboží. Budete potřebovat hodně kreatiovity, abyste zákazníky zaujali netradičním, ekologickým a přitom moderním designem.

Peníze, které ušetříte na materiálu, vložte do propagace, protože pokud o vás lidé nebudou vědět, těžko u vás nakoupí.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži i ženy,
 • věk 20 – 60 let,
 • základní/ středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • ekologicky smýšlející,
 • preferují zdravý životní styl,
 • nebojí se novinek,
 • nakupují kvalitní zboží za odpovídající cenu.

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: celá ČR 

  Doba realizace nápadu

Čtvrt roku

 

  Znalosti

 

 

 

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 • Manuální (obsluha stroje, zručnost, …)
 • Umělecké (výtvarné nadání, hra na hudební nástroj, kreativita, …)
 
 

  Finanční náročnost

Náročné ( 100 tis. Kč a víc)

 

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální stroje, vybavení, pomůcky, nářadí, doména a hosting pro webové stránky apod.)
 • Personál: budete potřebovat 1-2 zaměstnance
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: materiál, pronájem dílny, propagace apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Informace o druhu živnosti a předmětu podnikání jsou pouze orientační. Pro přesnou informaci ohledně předmětu podnikání kontaktujte Živnostenský úřad.

 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.