100 nápadů na podnikání zdarma

Nafukování balonků

Chcete si přivydělat? Začněte podnikat v nafukování balonků. Je to zajímavá podnikatelská příležitost.

  Nápad na podnikání

balonkyDěti balonky milují a zvláště pak o prázdninách, v létě, na poutích, na oslavách apod. Toho můžete využít ve svůj prospěch a vtipnou reklamou oslovit budoucí zákazníky, aby si vás na takovéto akce přizvali.

Balónků je nepřeberné množství druhů, takže je potřeba zajistit pestrý sortiment pro zákazníky. Praxe není potřebná, stačí se jen informovat o bezpečnosti a zajistit si potřebné věci k provozu a můžete začít podnikat!

 
 

  Cílová skupina

 • holky i kluci,
 • věk 3 – 15 let.

 

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: město

  Doba realizace nápadu

Několik dnů až týdnů

 

  Znalosti

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 
 

  Finanční náročnost

Nenáročné. (do 100 tis. Kč)

 

            

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální pomůcky apod.)
 • Personál: vystačíte si sami
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: helium, balónky, propagace, reklama apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Velkoobchod a maloobchod
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.