100 nápadů na podnikání zdarma

Nealko bar

Zamyslete se sami – existuje ve vašem okolí klub, který nenabízí alkoholické nápoje? Většina je totiž takových, co alkohol nabízejí a to v hojném množství. Přijďte tedy s trendem zdravého životního stylu a otevřete si klub pro ty, kteří se chtějí bavit i bez alkoholu.

  Nápad na podnikání

nealkoNabízet můžete širokou škálu nealko nápojů a míchaných koktejlů. Klub můžete provozovat do určité hodiny i pro nezletilé osoby, jelikož nehrozí riziko, že se opijí. Můžete klub značit i za nekuřácký a vězte, že jakmile se zpráva o nově otevřeném nealko klubu rozšíří, nebudete mít o zákazníky nouzi. Klub může být zajímavě řešen buď jako denní nebo i noční bar s večerními diskotékami a různými akcemi.

Ozvláštněte okolí takovým klubem, jež uvítají nekuřáci a abstinenti. Proč by přece měli tito lidé vysedávat doma, když se chtějí bavit, ale kvůli zakouřeným prostorám do klasických klubů raději nevkročí.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži i ženy,
 • věk 15 – x let,
 • základní /středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • abstinenti,
 • lidé vyhýbající se alkoholu,
 • chtějí strávit večer posezením ve společnosti bez alkoholu.

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: město

  Doba realizace nápadu

Čtvrt roku

 

  Znalosti

 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou nebo výučním listem.
 • Znalost základů podnikání.

 

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 • Odborné předpoklady (odborné znalosti, např. počítačové dovednosti, právní znalosti, znalost bezpečnosti práce, účetnictví, finančnictví apod.)
 
 

  Finanční náročnost

Náročné ( 100 tis. Kč a víc)

 

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální vybavení, nábytek, sklenice apod.)
 • Personál: budete potřebovat 1 - 2 zaměstnance
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: pronájem prostor, nábytek, nápojový sortiment, reklama, propagace apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: řemeslná
 • Předmět podnikání: Hostinská činnost

 • Živnosti řemeslné mohou být vykonávány pouze v případě, že budoucí podnikatel má praxi nebo vzdělání, které dávají předpoklady k tomu, že činnost bude po odborné stránce řádně vykonávána. Pokud tyto požadavky nesplníte, můžete jmenovat osobu, která je splňuje, odpovědným zástupcem.
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti řemeslné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti plánujete vykonávat a předložit doklady prokazující vaše dosažené vzdělání.