100 nápadů na podnikání zdarma

Semináře o zdraví

Znáte se s odborníky na zdravý životní styl a přemýšlíte, jak tuto výhodu uplatnit jako podnikatelský nápad? Poskytuje informace o zdraví v kurzech s odborníky.

  Nápad na podnikání

woman-soaking-feet-at-spa-1334837-mZaložení firmy, která podporuje a hostí bezplatné informační semináře o zdraví vás může udělat bohatými. Asi si říkáte, jak můžete zbohatnout zahájením podnikání, které podává bezplatnou zdravotní informaci lidem, kteří navštěvují tyto semináře, ale odpověď je jednoduchá.

Na vašich seminářích budou hovořit odborníci o svých zkušenostech a dávat lidem cenné rady. Váš zisk bude z prodeje knih a zdravotních programů na konci semináře. Mezi aktuální témata pro tyto typy zdravotních seminářů patří hubnutí a zdravá výživa, přirozený porod, alternativní léky a lékařské ošetření či s věkem související zdravotní problémy.

Navíc do sálu, kde budou semináře probíhat, můžete umístit také placenou reklamu.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži i ženy,
 • věk 25 – 60 let,
 • základní /středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • preferují zdravý životní styl,
 • nebojí se novinek,
 • chtějí se dozvědět nové informace.

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: kraj / město

  Doba realizace nápadu

Čtvrt roku

 

  Znalosti

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 
 

  Finanční náročnost

Nenáročné. (do 100 tis. Kč)

 

 

  Vybavení, personál

 • Kancelářské (počítač, kancelářské vybavení, tiskárna, telefon, apod.)
 • Personál: vystačíte si sami
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: pronájem místnosti, reklama, propagace apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.