100 nápadů na podnikání zdarma

Sportovní tábor pro děti i dospělé

Tisíce dětí i dospělých se věnují nějakému sportu a zároveň hledají způsob, jak příjemně a aktivně strávit volný čas o prázdninách nebo o dovolené.

  Nápad na podnikání

sportovni taborPořádání letních dětských táborů je vcelku běžným podnikáním jednotlivců i různých organizací. Ve velké nabídce se ale určitě najdou i nové příležitosti. Jednou z nich může být i sportovní zaměření tábora a nabídka nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Tábor může být zaměřen na jeden konkrétní sport (fotbal, hokej, basketbal,…), ale také na sport jako takový. Je ideální pokud se vám podaří zajistit účast některého známého sportovce či trenéra z vašeho regionu. Zapojení takové osobnosti bude mít nejen přínos pro účastníky, ale výrazně také pomůže propagaci vašeho tábora.

Od konkurence se také můžete odlišit délkou trvání. Proč ke čtrnáctidenním či týdenním táborům nevyzkoušet také víkendové akce pro sportuchtivé rodiče a děti?

Vašimi zákazníky však nemusí být pouze oni. Pokud program vhodně upravíte, můžete plánované aktivity nabídnout také firmám, které se jich mohou zúčastnit například v rámci svých teambuildingových akcí.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži i ženy,
 • věk 10 – 40 let,
 • základní / středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • aktivní lidé,
 • neradi sedí doma a nudí se,
 • sportovně založení.

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: kraj / město

  Doba realizace nápadu

Několik dnů až týdnů

 

  Znalosti

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 
 

  Finanční náročnost

Nenáročné. (do 100 tis. Kč)

 

 

 

  Vybavení, personál

 • Základní (není nutné shánět ve specializovaných obchodech, postačí to, co najdete doma)
 • Personál: budete potřebovat asi 5 zaměstnanců (vaření, dohled, apod. )
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: strava (svačinky a obědy) a pomůcky pro děti, pojištění proti nenadálým událostem apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.