100 nápadů na podnikání zdarma

Kočičí kavárna

Pokud jste milovníci koček, kávy a nejraději byste kávy i koček měli plný byt, máme pro vás skvělý nápad na podnikání. 

  Nápad na podnikání

kavaNajděte si vhodné prostory a otevřete si kočičí kavárnu. „To budou ke mně jako kočky chodit na kávu?“ říkáte si… Ne, chodit na kávu budou další milovníci koček a zvířat, kteří milují jejich přítomnost. Budou si moct vypít kávu a pomazlit se přitom s kočičkami. Protože vaši zákazníci budou převážně lidé, kteří také mají kočky, můžete prodávat také krmivo pro kočky. Vaši návštěvníci tak zabijí dvě mouchy jednou ranou – dojdou si na odpolední kávičku po práci a koupí také žrádlo pro svého miláčka, který na ně už netrpělivě čeká doma.

Abyste svým zákazníkům nabídli ještě něco navíc – dejte jim možnost založit si klubovou kartu, díky které za nasbírané body mohou získat slevu na nákup.

Propagace vaší kočičí kavárny by měla být formou reklamy na internetu a také formou plakátů umístěných u veterináře a v chovatelských potřebách.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • spíše ženy,
 • věk x let,
 • základní / středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

 

Další charakteristika:

 • milovnice koček a kávy,
 • nemůžou mít kočku doma,
 • vyhledávají kočičí společnost,
 • tzv. "kočičí mámy".


 

  Lokalita

Potenciál působnosti:  město 

  Doba realizace nápadu

Čtvrt roku 

  Znalosti

 

 

 

 

 

Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 • Umělecké (výtvarné nadání, hra na hudební nástroj, kreativita, …)
 
 

  Finanční náročnost

Náročné ( 100 tis. Kč a víc)

  

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální stroje, vybavení, pomůcky, apod.)
 • Personál: budete potřebovat 1-2 zaměstnance
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: káva, přístroje, vybavení kavárny, propagace apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: řemeslná
 • Předmět podnikání: Hostinská činnost

Živnosti řemeslné mohou být vykonávány pouze v případě, že budoucí podnikatel má praxi nebo vzdělání, které dávají předpoklady k tomu, že činnost bude po odborné stránce řádně vykonávána. Pokud tyto požadavky nesplníte, můžete jmenovat osobu, která je splňuje, odpovědným zástupcem.

Informace o druhu živnosti a předmětu podnikání jsou pouze orientační. Pro přesnou informaci ohledně předmětu podnikání kontaktujte Živnostenský úřad.

 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.