100 nápadů na podnikání zdarma

Kulturní a volnočasové středisko

Máte fantazii jak vyplnit volný čas? Máte rádi kolektiv lidí všeho věku? Pak byste si mohli zařídit ve svém městě nebo vesnici kulturní středisko!

  Nápad na podnikání

centrumMůžete zde pořádat dětské dny, tvůrčí kurzy (např. výroba svíček, vánočních a velikonočních ozdob, pletení z pedigu, dekupáž atd.), tělovýchovný kroužek, dramatický kroužek, hodiny náboženské výchovy, taneční pro školáky. Volnočasový program můžete věnovat i starší generaci – jedná se o výstavy všeho umění, jarmarky, koncerty vážné hudby, ochotnická představení apod.

Mezím programu kulturního střediska se meze nekladou a je jen na vás, čím upoutáte pozornost občanů.

 
 

  Cílová skupina

 • muži i ženy,
 • na věku nezáleží,
 • průměrný příjem,
 • podnikaví,
 • aktivní.

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: město

  Doba realizace nápadu

Čtvrt roku

 

  Znalosti

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 • Umělecké (výtvarné nadání, hra na hudební nástroj, kreativita, …)
 
 

  Finanční náročnost

Náročné ( 100 tis. Kč a víc)

 

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální vybavení, pomůcky apod.)
 • Personál: budete potřebovat 3 - 4 zaměstnance minimálně, podle počtů kurzů apod.
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: pronájem místností, prostor, nábytek, pomůcky apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.