100 nápadů na podnikání zdarma

Kurzy pro muže

Muži v dnešní době již neloví jako v pravěku, nemají na starosti chránit rodinu a udržovat oheň a proto se zdá, že poněkud zlenivěly, a kdyby se o ně nestarala žena, tak ani nemají v čem chodit do práce.

  Nápad na podnikání

handymanTo samozřejmě neplatí pro všechny, ale dnešní pohodlná doba přispívá k tomu, že muži se stávají nesamostatní a závislí na ženě.

Proto je na místě pořádat kurzy, ve kterých se muži naučí se o sebe postarat. Vyučovat budete obsluhu automatické pračky, žehlení, péči o květiny a zahrádku, základy šití a vaření a také kutilství.

Po absolvování bude muž schopný se o sebe postarat sám, což usnadní život mnohým maminkám a partnerkám, takže se z kurzu stává vhodný dárek, který manželka koupí svému muži k Vánocům, výročí či narozeninám.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži,
 • věk 20 – 50 let,
 • základní / středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • nepříliš zruční,
 • "mamičin mazánek".
 • neschopní se o sebe sami postarat.

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: město

  Doba realizace nápadu

Měsíc 

  Znalosti

 

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 • Manuální (obsluha stroje, zručnost, …) 
 

  Finanční náročnost

Nenáročné. (do 100 tis. Kč)

 

 

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální stroje, vybavení, pomůcky, nářadí apod.)
 • Personál: vystačíte si sami 
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: materiál, pomůcky, nářadí, prostory apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

Informace o druhu živnosti a předmětu podnikání jsou pouze orientační. Pro přesnou informaci ohledně předmětu podnikání kontaktujte Živnostenský úřad.

 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.