100 nápadů na podnikání zdarma

Nákupní zájezdy

Nakupování v Česku nepatří mezi nejlevnější záležitosti (pokud tedy nenakupujete na tržnicích) a milovníci nákupů tak nemají mnoho příležitostí kromě sezónních výprodejů. To je příležitost pro vás. Organizujte zájezdy za nakupováním do zahraničí.

  Nápad na podnikání

Shopping BusExistují obchody, které v České republice nenajdete. Typickým představitelem těchto obchodů je Primark. Velké množství oblečení, doplňků a jiných věcí za přívětivé ceny. Nejbližší Primark je ve Vídni, což může být problém pro někoho, kdo nemá auto, neumí německy nebo se bojí cestovat sám. A proto tu budete vy s nabídkou zájezdu. Zákazníci nebudou muset řešit žádné starosti, jen ty, aby jim stačily penízeJ

Potřebujete mít dobré organizační schopnosti a autobus. Autobus nemusí být váš, postačí pronajatý.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • spíše ženy,
 • věk 15 – 75 let,
 • základní / středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • milovnice nakupování,
 • milují nákupy v tuzemsku i zahraničí,
 • rády se vydají za nákupy pokud sami nemusí nic organizovat.

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: celá ČR

  Doba realizace nápadu

Měsíc 

  Znalosti

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …) 
 

  Finanční náročnost

Náročné ( 100 tis. Kč a víc)

 

 

 

  Vybavení, personál

 • Kancelářské (počítač, kancelářské vybavení, tiskárna, telefon, apod.)
 • Specializované (doména a hosting pro webové stránky )
 • Personál: budete potřebovat zaměstnance
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: náklady vynaložené na pohonné hmoty, pronájem dopravních prostředků, doména a hosting www apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Informace o druhu živnosti a předmětu podnikání jsou pouze orientační. Pro přesnou informaci ohledně předmětu podnikání kontaktujte Živnostenský úřad.

 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.