100 nápadů na podnikání zdarma

Taxi pro cyklisty

V době, kdy se většina měst snaží své obyvatele a turisty povzbudit k jízdě na kole, by vás asi nenapadlo se pokoušet zlepšit kvalitu nabízených přepravních služeb… Ale kolikrát se vám stalo, že jste si vyjeli na kole a zrovna jste píchli kolo, nebo se vám pokazila přehazovačka? Pro takové případy je skvělým byznysem taxi pro cyklisty.

  Nápad na podnikání

taxiJedná se o taxislužbu, kterou mohou využívat jak cestující bez kola, tak i s ním. Automobil totiž bude mít na střeše speciální nosič na kola, který jich uveze až 4 kusy.

Službu určitě ocení i cyklisti, kteří si v teplých letních dnech vyjeli na výlet do oblíbené restaurace a trošku to přepískli s pitím. Nebo ti, kteří nechtěli odložit vyjížďku na kole, kvůli nejistě vypadajícímu počasí a zaskočil je liják.

Vašemu byznysu prospěje, když nebudete účtovat speciální poplatek za převoz kola.

Můžete si také vytipovat místa s velkou koncentrací cyklistů a čekat, až některého okolnosti donutí vzdát svůj boj s kolem.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži i ženy,
 • věk 20 – 60 let,
 • základní/ středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný až nadprůměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • preferují zdravý životní styl,
 • sportovci,
 • mají rádi pohodlí.

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti: kraj / město

  Doba realizace nápadu

Několik dnů až týdnů

 

  Znalosti

 

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 • Odborné předpoklady (řidičský průkaz a licence pro taxislužbu apod.)
 
 

  Finanční náročnost

Náročné ( 100 tis. Kč a víc)

 

 

  Vybavení, personál

 • Specializované (speciální stroje, vybavení, pomůcky, nářadí, doména a hosting pro webové stránky apod.)
 • Personál: vystačíte si sami
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  Poplatek za první žádost podnikatele o koncesi je 1 000 Kč. Poplatek za každou další podnikatelovu žádost o koncesi činí 500 Kč. V obou případech (pokud podnikatel ohlašuje více živností najednou či žádá o více koncesí najednou) platí, že poplatek se vybírá pouze jednou.
 • Při založení živnosti je třeba počítat také s poplatkem za přijetí tzv. podání, kterým se myslí např. ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi atd., kontaktním místem (čili tzv. Czech POINTem). Tento poplatek je 50 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: cena vozu, licence, náklady na pohonné hmoty a opravy apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: koncesovaná
 • Předmět podnikání: Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
 • Pro založení koncesované živnosti je nutné požádat živnostenský úřad o vydání koncese. Na rozdíl od ohlašovacích živností nerozhoduje o odborné způsobilosti sám živnostenský úřad, ale žádost předává k posouzení věcně příslušnému státnímu orgánu (podle typu koncesované činnosti). Živnostenský zákon stanoví závazné přílohy k žádosti o vydání koncesní listiny. U žádosti podané fyzickou osobou je to doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce.
 • Požadovaná odborná způsobilost: držitel oprávnění řidiče taxislužby
 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Podrobněji o taxislužbě ve článku Postup založení taxislužby se od května 2013 mění. My jej známe.