100 nápadů na podnikání zdarma

Umělecký agent

Staňte se agentem pro umělce. Využijte této podnikatelské příležitosti, udělejte sebe i své klienty známými a dostaňte je na výsluní veřejného zájmu.

  Nápad na podnikání

umelecky agentNabídněte své služby drobným umělcům, jako jsou například hudební skupiny, hudebníci, fakíři, kouzelníci, malíři nebo herci z malých měst, jež se chtějí uchytit ve světě showbusinessu a zviditelnit se. Vaší odměnou pak budou peníze z toho, co umělec vydělá.

A proč by měl umělec chtít, aby ho reprezentoval agent? Je mnoho důvodů, např. každý umělec se potřebuje reprezentovat na velkých akcích, festivalech, výstavách a právě proto je zde agent, aby tyto věci obstaral. Stará se o propagaci a reklamu, kontakt s důležitými lidmi v branži, sjednává spolupráci s různými dalšími umělci, s pořadateli významných akcí apod.

K práci agenta je zapotřebí pouze se zdokonalit ve správné komunikaci, vyjednávání a mít chuť svého „svěřence“ uplatnit a pozdvihnout mezi lidmi a dalšími umělci.

Pomozte tedy nadějným začínajícím nebo i několik let fungujícím umělcům vystoupit z davu, okusit z poháru slávy, dostat se do podvědomí lidí a získat si svůj díl fanoušků.

 
 

  Cílová skupina

Demografické znaky:

 • muži i ženy,
 • věk 20 – 35 let,
 • základní / středoškolské / vysokoškolské vzdělání,
 • průměrný příjem.

 

 

Další charakteristika:

 • v branži začínají nebo se jim nedaří se zviditelnit,
 • potřebují, aby jim někdo pomohl s vyjednáváním s producenty apod.

 

 

 

  Lokalita

Potenciál působnosti:  region

  Doba realizace nápadu

Několik dnů až týdnů

 

  Znalosti

 

 

 

 

  Dovednosti

 • Podnikatelské předpoklady (komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí, empatie, schopnost týmové spolupráce, analytické myšlení, sebeovládání, zvídavost, umění řešit konflikty, umění pozorovat, sebereflexe, jazykové dovednosti, organizační schopnosti, …)
 
 

  Finanční náročnost

Nenáročné. (do 100 tis. Kč)

 

 

  Vybavení, personál

 • Kancelářské (počítač, kancelářské vybavení, tiskárna, telefon, apod.)
 • Personál: vystačíte si sami
 

  Náklady

 • Poplatek za založení živnosti:  poplatek při ohlášení ohlašovací živnosti činí 1 000 Kč, pokud se jedná o první vámi založenou ohlašovací živnost. Pokud budete chtít ohlásit další živnost, zaplatíte poplatek 500 Kč.
 • Sociální a zdravotní pojištění: měsíčně musíte hradit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
 • Specifické náklady: telefonáty, jízdné, reklama, propagace apod.
 

  Registrační povinnosti

 • Druh živnosti: volná
 • Předmět podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb

Pro přesnou informaci o předmětu podnikání kontaktujte Živnostenský úřad.

 • Všeobecné podmínky pro založení živnosti:
 1. Dosáhli jste věku 18 let.
 2. Máte způsobilost k právním úkonům.
 3. Jste bezúhonní.
 4. Nemáte daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociálním či zdravotním pojištění.

Pro získání oprávnění k provozování živnosti volné a registraci na ČSSZ, zdravotní pojišťovně a finančním úřadu stačí podat na živnostenském úřadu Jednotný registrační formulář, na kterém uvedete, které obory živnosti volné plánujete vykonávat.